Hälsa / Hiv och STI

Hiv och STI

RFSL Ungdoms hiv/STI-preventiva arbete

RFSL Ungdoms bedriver ett löpande hiv/STI-preventivt arbete (STI betyder sexuellt överförbar infektion, från engelskans "sexually transmitted infections"). Vi riktar oss speciellt mot målgrupperna unga msm (män som har sex med män), unga nyanlända hbtq-personer, unga hbtq-personer som har eller har haft sex mot ersättning samt unga transpersoner. Finansieringen för vårt arbete kommer från Folkhälsomyndigheten.

Syftet med hiv/STI-verksamheten är att öka kunskapen kring vad hiv/STI är och hur överföring, testning samt behandling fungerar.

Vi arbetar med att skapa möjligheter för säkrare sex och uppmuntra till regelbunden testning bland våra målgrupper. Vi arbetar även för att avdramatisera testning så att det blir till en helt självklar del av att ha sex med andra personer. En annan viktig del av vårt arbete är att minska stigmat kring att leva med hiv.

Målet är att öka hälsan, kunskapen och välbefinnandet hos unga hbtq-personer över lag.

Nedan kan du läsa mer om olika sexuellt överförbara infektioner.