fbpx
Transkollo 2019

Transammans har tillsammans med RFSL Ungdom framgångsrikt arrangerat Transkollo för transbarn upp till 13 år och deras närstående!

Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet. Nytt för i år är åldersgränsen! Transkollon i år är för dig som fyller max 12 år i år (senast född 2007). Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Det finns ingen undre åldersgräns.

Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående, och en massa kul som bad, grillning och lekar.

För närvarande samarrangerar vi med Transammans och därför behöver du och din närstående vara medlemmar hos oss i RFSL Ungdom eller i Transammans. Du kan bli medlem i RFSL Ungdom på den här sidan eller hos Transammans på www.transammans.se.

Information för närstående


Vi vet att många familjer med transbarn söker efter kontakt med andra i liknande situation. Det här lägret är en möjlighet för barnen att lära känna andra transbarn, utforska sin egen identitet och få en stärkt självkänsla. Barnet behöver inte identifiera sig som transperson men funderar mycket på sin könsidentitet och känna att det inte känns helt rätt med det kön barnet tilldelades vid födseln. Varje barn får ta med sig en nära vuxen som under lägret också kommer att få utbildning, stöd och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra närstående.

Ledarna för barnens aktiviteter är vuxna transpersoner, för identifikation och för att få positiva förebilder. Ledarna för närståendes aktiviteter är själva föräldrar och närstående till transbarn.

Transkollo 2019


Du som är transperson eller funderar kring kön och fyller max 12 år i år (senast född 2007) kan nu söka till nästa omgång av Transkollo! I år har vi hela TRE kollon som du kan anmäla dig till!
23-25 aug – VÄXJÖ
20-22 sep – VÄSTERÅS
1-3 nov – UMEÅ

Du får ta med dig en vuxen som du litar på och ni behöver båda vara medlemmar i Transammans eller RFSL Ungdom.

Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående och så förstås en massa kul som bad, grillning och lekar. Ledarna är vuxna transpersoner och vuxna närstående till transbarn.

Sista anmälningsdag är:
Växjö – 26 juli
Västerås – 16 augusti
Umeå – 4 oktober


Textstorlek