fbpx
Kallelse till RFSL Ungdoms kongress 2020

Nu är det äntligen dags för kongress igen! 

Härmed kallas alla RFSL Ungdoms medlemmar till förbundets sextonde ordinarie kongress. Kongressen hålls i Stockholms region den 20–22a mars 2020 och är vårt högsta beslutande organ. Det är på kongressen som vi bestämmer vad förbundet ska fokusera på kommande år, vilka politiska frågor vi ska driva och vilka som ska få förtroendet att sitta i förbundsstyrelsen och leda det här arbetet. Helgen kommer fyllas med politiska diskussioner och beslut, men också workshops och sociala aktiviteter.

• 12 januari: Deadline att kandidera till uppdrag
• 24 januari: Deadline för att skicka motioner
• 31 januari: Intresseanmälan för ombud stänger
• 14 februari: Anmälan för valda ombud skickas ut
• 6 mars: Kongresshandlingarna skickas ut digitalt
• 20–22 mars: Kongressen 2020

Kongressen 2019

Vi ser fram emot att ses och diskutera massa viktiga frågor tillsammans!
/Förbundsstyrelsen

Vill du delta på kongressen?

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen och delta i diskussioner, men det är bara ombud som har rätt att lägga förslag och rösta. Ombud är medlemmar som valts att representera sitt distrikt av årsmötet.

Om du vill delta som ombud fyller du i vår intresseanmälan senast 31 januari klockan 23.59. Om du blir vald av årsmötet skickar vi ut ett längre anmälningsformulär senast den 14 februari med mer information.

För att delta som ombud behöver du vara medlem. RFSL ungdom står för resa, mat och boende till alla ombud.

Kontakta oss på kongress@rfslungdom.se om du har frågor om valet av kongressombud går till eller är osäker på vilket distrikt du tillhör!

Vill du ha ett uppdrag i RFSL Ungdom?

Valberedningen söker dig som skulle vilja ta på dig ett lite större och viktigt uppdrag i RFSL Ungdom. Vi söker personer till förbundsstyrelsen, nationella valberedningen och verksamhetsrevisorer. Du kan föreslå dig själv eller tipsa om någon annan du känner som du tycker skulle passa. 

Vi söker lite extra efter personer som har erfarenhet av att vara aktiv i ett distrikt, aktivistgrupp eller är/varit aktiva i styrelse i en annan förening, men det är inget krav utan vi söker alla som är intresserade. Så för att vi ska kunna få en så bra förbundsstyrelse som möjligt, kandidera själv eller föreslå bra personer åt oss som vi kan fråga.

Kandidera genom att fylla i formuläret senast 12 januari klockan 23.59.

Kontakta oss på valberedning@rfslungdom.se om du vill nominera någon till valberedningen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor!

Du har möjlighet att påverka!

Enskilda medlemmar, aktivistgrupper, eller hela distrikt kan skicka in förslag till kongressen, vilket kallas för motioner. En motion kan handla om aktiviteter organisationen borde göra mer av, politiska ställningstaganden eller något helt annat!

Skicka in dina motioner till kongress@rfslungdom.se senast 24 januari klockan 23:59. Skriv ”Motion” i ämnesraden. Du kan läsa mer om motioner och hur du skriver dem i vår guide.

Kongresshandlingar

På kongressen diskuterar vi också förslag från förbundsstyrelsen (vilket kallas för propositioner) och rapporter om vårt arbete under 2019. Alla förslag och rapporter utgör kongresshandlingarna. Vi kommer skicka ut handlingarna till alla medlemmar senast den 6 mars. Vi kommer också ladda upp dem på rfslungdom.se så att alla ska hinna läsa igenom och förbereda sig ordentligt.

Läs mer

  • Textstorlek