Lär dig mer om asyl | RFSL Ungdom
Lär dig mer om asyl
Du har rätt att söka asyl om du fruktar för förföljelse bland annat på grund av din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck.

Förföljelsen kan komma från myndigheterna eller andra grupper eller personer i ditt hemland. I Sverige söker du asyl på Migrationsverket eller vid landgränsen. Sedan görs en individuell bedömning av ditt fall.

Du som är asylsökande har ett ansvar att visa ditt behov av skydd och hur situationen i ditt hemland påverkar dig. Migrationsverket kommer ställa frågor om din identitet och du ska berätta varför du söker asyl och vad som har hänt dig. Om det är svårt för dig att prata om detta kan du be om en paus, men samtidigt är det viktigt att du berättar om din situation för Migrationsverket. Det är viktigt att du så tidigt som möjligt berättar om din situation som hbtq-person i ditt land och hur det hänger ihop med det du blivit utsatt för eller riskerar att utsättas för om du åker tillbaka. Migrationsverket har tystnadsplikt, det betyder att de inte får berätta vem du är eller om dina asylskäl för andra personer.

Om du tycker att du blivit dåligt bemött av en anställd på Migrationsverket kan du kontakta bemötandeombudsmannen Marina Bengtsson.

Som stöd i din asylprocess kan du komma att få ett offentligt biträde som är jurist av Migrationsverket. Om du vill ha en annan specifik jurist måste du berätta det för Migrationsverket tidigt. Det är inte alla jurister som har hbtq-kompetens, detta kan skada din asylutredning. Kontakta oss om du vill ha tips på jurister med hbtq-kompetens.

Du kan säga till om du önskar en handläggare, tolk eller offentligt biträde av ett visst kön om det får dig att känna dig trygg.

Källor: www.migrationsverket.se, www.rfsl.se

Newcomers Youth har ett juridiskt nätverk av advokater och jurister spridda över landet.

Är du medlem i Newcomers Youth och i behov av en advokat/jurist för ditt asylärende? Kontakta vår asyljurist för hjälp med detta.

Alexandra Politidis Palm, Asyljurist
[email protected]
076-345 02 81