Newcomers Youth

Newcomers Youth är ett RFSL Ungdom projekt som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år. Det övergripande syftet med projektet är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående.

Vi arrangerar regelbundet olika aktiviteter. Bland annat erbjuder vi juridisk rådgivning, sociala mötesplatser och skapande-workshops. Under projektets gång utbildar vi personer som kommer i kontakt med målgruppen. Läs mer om Newcomers Youth på www.newcomersyouth.se och följ verksamheten på Facebook @newcomersyouth.

Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden.