Omätbar=oöverförbar | RFSL Ungdom
Omätbar=oöverförbar
Senast uppdaterad 2018-09-28

De mediciner som en behandlar hiv med idag är så bra att de kan göra att mängden hivvirus i blodet är så liten att den inte går att mäta. Det innebär att det inte finns någon risk att hivviruset överförs till andra personer. Det är olika för olika personer hur lång tid det tar från att en börjar behandlingen till dess att en har smittfri hiv.

Det är ens läkare som avgör när ens hivinfektion är smittfri. För att hiv ska räknas som smittfri krävs att en har omätbar virusmängd vid två olika tillfällen under sex månader. Om en lever med smittfri hiv måste en fortfarande tänka på att ha säkrare sex, och använda kondom/inidom, eftersom en fortfarande kan få andra STI och som sedan kan överföras till andra.

Om ens hivinfektion bedöms som smittfri och en följer de förhållningsregler som en fått av sin läkare, har en rätt att omförhandla sin informationsplikt. Det innebär att en inte måste berätta för sin/a sexpartner/s att en lever med hiv. Däremot gäller fortfarande informationsplikten om en ska ta blod- prov eller gå till tandläkaren.

Att ha sex med någon som lever med smittfri hiv är säkrare än att ha sex med någon som inte vet sin hivstatus. Nästan alla som lever med hiv i Sverige lever med smittfri hiv.

PEP and PrEP


Det finns som sagt inget botemedel mot hiv. Däremot finns det två sorters mediciner som kan minska risken för att hiv överförs till en. Den ena kallas PEP och är en medicin en kan få om en tror att det finns stor risk att hivvirus har överförts till en. PEP kan en ta upp till 72 timmar efter det eventuella överföringstillfället. Ju fortare desto bättre. Vården är väldigt försiktiga med att ge PEP och en får det bara om vården tror att det finns stor risk att hivviruset har blivit överfört.

Den andra kallas PrEP och är en medicin som en kan ta förebyggande om en inte lever med hiv för att minska risken att få hiv. PrEP skyddar inte mot andra könssjukdomar, men är ett bra komplement till kondom och säkrare sex. Det är viktigt att ha koll på sin hiv status och veta hur ens lever och njurar mår innan en börjar med PrEP.

Maila oss på [email protected] om du vill veta mer om hur PrEP funkar och vad du behöver tänka på.

Aids


Om en inte behandlar hiv med medicin så utvecklas immun brist viruset efter en tid till aids. Aids betyder att ens immunförsvar är så nedbrutet av hiv viruset att vanliga sjukdomar som förkylning eller influensa blir allvarliga. Kroppen har inte längre något försvar ens mot saker som brukar gå över av sig själva eller brukar vara lätta att bota. Får en inte hjälp är aids en dödlig sjukdom.

Det är väldigt ovanligt att få aids i Sverige eftersom behandlingen mot hiv är så bra att aids inte utvecklas.