Makt Archives | RFSL Ungdom

Vithetsnorm

Vithetsnormen sätter ord på det som ger fördelar i samhället, det som privilegieras. Vithet är en social konstruktion som beskriver en maktposition i samhället och är något som ger en […]

Läs mer

Rasifiering

Rasifiering är processen, alltså vad som händer, när en person eller en grupp människor utsätts för rasism. Ordet rasifiering används för att beskriva vad som sker när personen eller gruppen […]

Läs mer

Makt/Maktkritik

Att följa eller bryta mot normer kan ge mer eller mindre makt. Makt handlar om att ha möjligheter, förutsättningar och resurser exempelvis i form av pengar eller att bli lyssnad […]

Läs mer

Normer

Normer är osynliga regler och förväntningar, som varierar i tid och plats. Många normer handlar om vilka vi förväntas vara och hur vi förväntas leva. Det kan exempelvis vara normer […]

Läs mer

Normer och Normkritik

Ett sätt att förändra världen är att engagera sig normkritiskt. Det är precis vad det låter som: att tänka kritiskt kring och ifrågasätta normer. […]

Läs mer