Makt Archives | Sida 2 av 3 | RFSL Ungdom

Normkritik

Normkritik handlar om att se normer som ger negativa följder och synliggöra dem. Ett normkritiskt engagemang innebär att ifrågasätta de normer som gör att människor har olika möjligheter och rättigheter. När en exempelvis pratar om tolerans innebär det att uppmärksamma den som inte följer normen och tolerera den. Inom normkritik synliggör en istället vad normen […]

Läs mer

Normkritiskt antirasistiskt engagemang

När du eller din grupp engagerar dig antirasistiskt, fundera över hur ni gynnas eller missgynnas av vithetsnormer. Det är viktigt att ansvaret för att förändra och påverka inte läggs hos personer som drabbas av rasism, men samtidigt är det viktigt att tänka på vem eller vilka som formulerar de problem som ni vill åtgärda och […]

Läs mer

Normsamverkan/intersektionalitet

Normer hänger ihop med varandra. Det kan beskrivas som att normer samverkar, eller normsamverkan. Ett annat ord som brukar användas för att beskriva det är intersektionalitet. För att förstå den värld vi lever i räcker det inte med att titta på en norm och hur den tar sig uttryck. Utan vi behöver se hur olika […]

Läs mer

Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett ganska krångligt ord som kan vara svårt att beskriva och förstå, men väldigt viktigt. Begreppet handlar huvudsakligen om att en människa inte bara är en enda identitet, till exempel könsidentitet. Människor har även en sexualitet, en ålder, en klassbakgrund, en etnicitet, en kroppsfunktion, ett utseende och mycket mer. Utifrån allt det här […]

Läs mer

Genus

När ett barn föds börjar samhället och omgivningen omedelbart forma barnet till ett visst kön. Vilket det blir av de två kategorierna tjej och kille bestämmer sjukhuspersonalen genom att titta på barnets kropp: snippa eller snopp? Samhället utgår från att det finns två helt olika kön med två helt olika kroppar. Beroende på vilken kategori […]

Läs mer