Ordlista Archive | RFSL Ungdom

Shemale

kan beteckna en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Ordet kan vara kränkande, därför ska man inte använda det om andra personer om man inte vet att de vill bli benämnda […]

Läs mer

Självdefinition

Självdefinition betyder att en person själv bestämmer hur den vill definiera sig. Ingen kan bestämma eller säga till dig att du är hbtq eller inte. Oavsett om det gäller könsidentitet, […]

Läs mer

SRHR

Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. […]

Läs mer

Trakasserier

Att en person blir utsatt för kränkningar som har att göra med en diskrimineringsgrund, som sexuell läggning, kön eller etnicitet. De som utsätter personen har en liknande sysselsättning som personen, […]

Läs mer

Trans

Transperson är ett samlingsnamn för många olika sätt att vara trans på. Trans innebär att du inte känner dig som det kön du gavs vid födseln eller att du på […]

Läs mer