Agender | RFSL Ungdom
Agender

räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är agender är inget kön eller relaterar inte till kön.

Relaterade inlägg