Diskriminering | RFSL Ungdom
Diskriminering

Att en person blir utsatt för kränkningar som har att göra med en diskrimineringsgrund, som sexuell läggning, kön eller etnicitet. De som utsätter personen har en maktposition över personen, till exempel en lärare som utsätter en elev eller en chef som utsätter en anställd.

Relaterade inlägg