Flersamhet | RFSL Ungdom
Flersamhet

Ett paraplybegrepp för att ha kärleksrelationer/sexuella relationer på andra sätt än enligt tvåsamhetsnormen. Den gemensamma nämnaren är att man kan ha flera samtidiga relationer, och att alla inblandade är med på att man har relationerna på det sättet. Det går att vara flersam på många sätt. Två exempel är poly/polyamori och relationsanarki.

Relaterade inlägg