Funkofobi | RFSL Ungdom
Funkofobi

Fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar om personer som bryter mot förväntningar om fysisk och/eller intellektuell funktion. De negativa föreställningarna kommer vanligen från personer som själva är normfungerande. Funkofobi handlar på så sätt inte endast om negativa föreställningar, utan också om makt.

Relaterade inlägg