Hälsa | RFSL Ungdom
Hälsa

Är enligt WHO:s definition ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsvariation.

Relaterade inlägg