Hatbrott | RFSL Ungdom
Hatbrott

Att utsätta någon för våld – fysiskt eller verbalt – eller trakasserier grundade på att personen är, eller uppfattas som, exempelvis hbtq-person, funkisperson eller bekänner sig till någon religion. Hatbrott hänger, som trakasserier och diskriminering, ihop med diskrimineringsgrunderna. Se Hbtq-hat.

Relaterade inlägg