HBTQ | RFSL Ungdom
HBTQ

Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Eftersom normer kring kön och sexualitet är tätt sammanlänkade förenas hbtq-personer i kampen för lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet, sexualitet och könsuttryck. Två andra ord som dyker upp när man talar om dessa frågor är heterosexualitet och cispersoner.

Relaterade inlägg