Hbtq-hat | RFSL Ungdom
Hbtq-hat

Är fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar om hbtq-personer. Ett annat namn är hbtq-fobi (ofta uppdelat i homofobi, bifobi, transfobi och queerfobi), men i fråga om hbtq rör det sig sällan om en ogrundad eller överdriven rädsla (som fobi egentligen betyder), utan om att man mer eller mindre aktivt är emot hbtq-personer. De negativa föreställningarna kommer vanligen från personer som inte själva är hbtq-personer. Hbtq-hat handlar på så sätt inte endast om negativa föreställningar, utan också om makt.

Relaterade inlägg