Internaliserat hbtq-hat | RFSL Ungdom
Internaliserat hbtq-hat

Att man bedömer sig själv utifrån de fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar om hbtq-personer som finns i samhället. Internaliserat hbtq-hat kan handla om att man känner att det är sämre att vara homosexuell/bisexuell än att vara heterosexuell, eller att man känner att man själv inte “får” vara transperson. Man kan också internalisera andra typer av förtryck, som rasism eller funkofobi.

Relaterade inlägg