Intersektionalitet | RFSL Ungdom
Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett ganska krångligt ord som kan vara svårt att beskriva och förstå, men väldigt viktigt. Begreppet handlar huvudsakligen om att en människa inte bara är en enda identitet, till exempel könsidentitet. Människor har även en sexualitet, en ålder, en klassbakgrund, en etnicitet, en kroppsfunktion, ett utseende och mycket mer. Utifrån allt det här finns olika normer och förtryck i samhället. Alla kvinnor möter inte samma typer av förtryck, eftersom det inom den stora gruppen kvinnor finns massor olika erfarenheter och identiteter. Intersektionell feminism kämpar mot rasism, homofobi, klass-samhället, transfobi och könsmaktsordningen på en och samma gång.

Relaterade inlägg