Könsbekräftande behandling | RFSL Ungdom
Könsbekräftande behandling

är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning. Många pesoner ändrar även juridiskt kön i samband med denna behandling. Om man av vården i Sverige får en könsdyfori-diagnos (se ordet könsdysfori) bekostas den könsbekräftande behandlingen av landstinget. Behandlingen gör ofta att könsdysforin minskar. Oavsett vilket kön (vilken könsidentitet) man har kan behöva och få tillgång till könsbekräftande behandling. Vilket eller vilka slags könsbekräftande behandling man behöver är olika för olika personer. ”Könskorrigering” och ”att byta kön” är äldre begrepp för samma sak, men för transpersoner som grupp är de äldre orden missvisande – att korrigera betyder ju att ”rätta till fel”, och många transpersoner ser inte sin kropp på det sättet, och ”byta kön” beskriver illa vad könsbekräftande behandling är och går ut på. Om sig själv kan man dock alltid använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv.

Relaterade inlägg