Kränkningar | RFSL Ungdom
Kränkningar

Att man till exempel blir kallad för eller utsatt för något som man själv upplever som en kränkning. Avsikten hos den som utsätter avgör inte om något verkligen är en kränkning, utan det är upplevelsen hos den som blir utsatt som avgör.

Relaterade inlägg