Makt | RFSL Ungdom
Makt

Alltifrån politisk makt, vem som bestämmer i och har inflytande över samhället, till makt i fråga om vem som blir lyssnad på i olika sammanhang, vem som självklart får synas och vilken möjlighet en person har att bestämma över sitt eget liv. Personer som följer normer har som grupp mer makt än personer som bryter mot normer.

Relaterade inlägg