Neutrois | RFSL Ungdom
Neutrois

räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är neutrois kan definiera sig bortom könskategorierna eller se neutrois som ett kön vid sidan om ”man” och ”kvinna”.

Relaterade inlägg