Normer | RFSL Ungdom
Normer

Normer är osynliga regler och förväntningar, som varierar i tid och plats. Många normer handlar om vilka vi förväntas vara och hur vi förväntas leva. Det kan exempelvis vara normer som har att göra med kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, etnicitet, hudfärg, religion, funktionsförmåga, ålder eller klass.

Normer och förväntningar gör att vissa personer blir mer självklara än andra, får mer makt, bekräftelse eller slipper förklara sig. Normer kan uppfattas som neutrala och ”normala” för den som följer den, ibland synliggörs den inte förrän någon bryter mot den.

Normer berör alla människor. De som följer normen blir mer självklara än andra, får mer makt, bekräftelse och slipper förklara sig. Ett annat ord för sådana fördelar är privilegier.

Exempel på norm: Heteronorm, vithetsnorm, cis-norm.

Relaterade inlägg