Normer | RFSL Ungdom
Normer

Är oskrivna regler, eller osynliga ideal, som man förväntas förhålla sig till. En del normer är bra, som att säga hej till varandra när vi möts, men många normer – som de om kön, sexualitet eller funktionsvariationer – skapar dock ojämlikhet och diskriminering. Normer värderar och gör att människor får väldigt olika förutsättningar i samhället. Normer syns inte alltid förrän någon bryter mot dem.

Relaterade inlägg