Normkritik | RFSL Ungdom
Normkritik

Normkritik handlar om att se normer som ger negativa följder och synliggöra dem. Ett normkritiskt engagemang innebär att ifrågasätta de normer som gör att människor har olika möjligheter och rättigheter.

När en exempelvis pratar om tolerans innebär det att uppmärksamma den som inte följer normen och tolerera den. Inom normkritik synliggör en istället vad normen eller normerna är, hur de upprätthålls och vad normerna får för konsekvenser.

Relaterade inlägg