Normkritiskt antirasistiskt engagemang | RFSL Ungdom
Normkritiskt antirasistiskt engagemang

När du eller din grupp engagerar dig antirasistiskt, fundera över hur ni gynnas eller missgynnas av vithetsnormer. Det är viktigt att ansvaret för att förändra och påverka inte läggs hos personer som drabbas av rasism, men samtidigt är det viktigt att tänka på vem eller vilka som formulerar de problem som ni vill åtgärda och hur. Det handlar om att ge personer som drabbas av förtryck tolkningsföreträde över problem och lösningar. Ett normkritiskt antirasistiskt engagemang innebär att både fundera på hur makt fördelas och ser ut i den egna gruppen och hur ni genomför ert engagemang.

Relaterade inlägg