Normsamverkan/intersektionalitet | RFSL Ungdom
Normsamverkan/intersektionalitet

Normer hänger ihop med varandra. Det kan beskrivas som att normer samverkar, eller normsamverkan. Ett annat ord som brukar användas för att beskriva det är intersektionalitet.

För att förstå den värld vi lever i räcker det inte med att titta på en norm och hur den tar sig uttryck. Utan vi behöver se hur olika normer hänger ihop med varandra och vad det ger för konsekvenser. En kan exempelvis vara normföljare på ett område men vara normbrytare på ett annat område.

Exempel på normsamverkan: En vit kille som använder rullstol möter inte rasism, men är å andra sidan tvungen att fundera på hur han ska kunna vara delaktig och om han kan röra sig med rullstol där andra rör sig.

Relaterade inlägg