Person med transerfarenhet | RFSL Ungdom
Person med transerfarenhet

är ett begrepp som kan användas av exemplevis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans. Det är alltid upp till den egna individen att själv välja hur en vill omnämna sin könsidentitet och/eller eventuell transidentitet.

Relaterade inlägg