PrEP | RFSL Ungdom
PrEP

Pre exposure prophylaxis är en hivmedicin som kan tas i förebyggande syfte om man löper stor risk att exponeras för hiv. Det är väldigt viktigt att veta sin hivstatus innan påbörjad behandling.

Relaterade inlägg