Pronomen | RFSL Ungdom
Pronomen

är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen kan hänga ihop med ens kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. En del vill bli omnämnda med förnamn i stället för med pronomen. Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: ”Vilket pronomen har du/Har du något pronomen/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?”), använda personens namn i stället för pronomen eller vända sig till personen och säga ”du” om man deltar tillsammans i en grupp.

Relaterade inlägg