Rasifiering | RFSL Ungdom
Rasifiering

Beskriver processen där någon blir utsatt för stereotypa föreställningar utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Har man blivit utsatt för rasism har man också erfarenhet av rasifiering.

Relaterade inlägg