Romantisk läggning | RFSL Ungdom
Romantisk läggning

Romantisk läggning handlar om vem du kan bli romantiskt attraherad av eller kär i. Ofta handlar romantisk läggning om att man gör ett urval av personer som man kan attraheras romantiskt av utifrån vilket kön de har, eller vilket kön man tror att de har. Romantisk läggning kan hänga ihop med sexuell läggning, men behöver inte göra det.

Relaterade inlägg