Självdefinition | RFSL Ungdom
Självdefinition

Självdefinition betyder att en person själv bestämmer hur den vill definiera sig. Ingen kan bestämma eller säga till dig att du är hbtq eller inte. Oavsett om det gäller könsidentitet, sexuell läggning eller pronomen så är det alltid upp till dig att definiera dig som du själv vill. Du har också lika mycket rätt att välja att inte definiera dig själv. Din definition har också rätt att ändras under livet.

Relaterade inlägg