Transition | RFSL Ungdom
Transition

används ofta för att beskriva en könsbekräftande process: den period då man exempelvis ändrar namn, pronomen och genomgår kroppsliga förändringar. Om en vill ändra juridiskt kön och/eller genomgå underlivskirurgi ses det ofta som slutet på en transition. Men för den som inte vill eller kan ändra exempelvis juridiskt kön är transitionen klar när en känner sig klar. Det handlar helt enkelt om att gå från A till B – oavsett vad B innebär för en enskild person.

Relaterade inlägg