fbpx
Personal och styrelse

Kansliet

På kansliet arbetar personer som ska driva olika projekt och upprätthålla olika funktioner inom förbundet. De flesta som deltar i styrelsearbete och aktiviteter gör det på sin fritid – men för att ett förbund som är så stort som RFSL Ungdom är ska fungera behövs också människor som arbetar i organisationen. På kansliet finns en kanslichef, en organisationsutvecklare och sakkunniga inom olika områden som RFSL Ungdom arbetar med. Sedan finns personal som jobbar specifikt med olika projekt som förbundet driver.

Alexandra Politidis Palm

Asyljurist Newcomers Youth

alexandra@rfslungdom.se

0763450281

Haris Eloy

Konstnärlig ledare Newcomers Youth

haris@rfslungdom.se

0735224177

Helena Sandahl

Projektmedarbetare Newcomers Youth

helena@rfslungdom.se

0735222977

Tine Alavi

Verksamhetsledare Newcomers Youth

tine@rfslungdom.se

0763224678

Virág Finta

Projektledare Pegasus råd och stöd och Pegasus chatt

virag@rfslungdom.se

0760277017

Isander Freiman

Projektledare Pegasus råd och stöd och kurator

isander@rfslungdom.se

0767873807

Anja Persson

Projektledare Pegasus råd och stöd och Pegasus chatt

anja@rfslungdom.se

0700081129

Malin Grundström

Hiv/STI-prevention, kommunikation och press

malin@rfslungdom.se

0708577523

Vierge Hård

Sakkunnig transfrågor, utbildning

vierge@rfslungdom.se

0761625677

Sebastian Thelander Sjöstrand

Organisationsutvecklare

sebastian@rfslungdom.se

0736003817

Sara Tunander

Kanslichef

sara.tunander@rfslungdom.se

0760452343

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs på kongressen och har i uppdrag att styra förbundet mellan kongresser, i enighet med det som bestämts. Det betyder att förbundsstyrelsen har både makt och ansvar. Förbundsstyrelsen är arbetsgivare till den personal som arbetar i förbundet, tillsammans med kanslichefen. Förbundsstyrelsen ska också arbeta med distrikten och skapa förutsättningar för verksamhet i aktivistgrupperna.

Vidare är förbundsstyrelsen ansvarig för förbundets ekonomi. Utöver detta arbetar förbundsstyrelsen med en rad olika projekt, med politisk påverkan, med internationella relationer och mycket annat! För att hinna med allting har styrelsen ett arbetsutskott med ett antal ledamöter (medlemmar av styrelsen) som arbetar mellan styrelsens möten. Arbetsgrupperna jobbar med specifika frågor eller uppdrag och består av medlemmar som är extra kunniga, duktiga eller intresserade av vissa områden.

Mayson Joacimsbarn Persson

Vice Ordförande

Kontaktperson för RFSL Ungdom Öst Nätverket för lokala frågor, Trans- och intersexarbetsgruppen

mayson.joacimsbarn.persson@rfslungdom.se

Lucy Jonsson

Ledamot

Kontaktperson för RFSL Ungdom Sydväst Trans- och intersexarbetsgruppen, arbetsgruppen för sex och hälsa, internationella arbetsgruppen

lucy.jonsson@rfslungdom.se

Jonathan Hörberg Danzer

Ledamot

Kontaktperson för RFSL Ungdom Öst Nätverket för lokala frågor, Trans- och intersexarbetsgruppen, sex- och hälsoarbetsgruppen

jonathan.danzer@rfslungdom.se

Ines Lukac

Ledamot

Asyl- och migrationspolitiska arbetsgruppen

inse.lukac@rfslungdom.se

Kristin Westlund

Förbundskassör

Kontaktperson för RFSL Ungdom Västmanland Kassörsnätverket, sex- och hälsoarbetsgruppen

kristin.westlund@rfslungdom.se

Jêran Rostam

Förbundsordförande

Presstalesperson

jeran.rostam@rfslungdom.se

460707664664

Textstorlek