Våra projekt | RFSL Ungdom
Våra projekt
Senast uppdaterad 2022-06-16

Vårt kansli står under förbundsstyrelsen och arbetar med förbundets nationella och internationella verksamhet. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Personalen är uppdelat i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asylrätt, samt SRHR & Hälsa.

Lokalt engagemang & demokrati


Engagemang

Min medlemssida kan du uppdatera dina personuppgifter, se vilket distrikt du tillhör och ändra dina inställningar för nyhetsbrev. Logga in med din e-postadress som användarnamn och ditt personliga lösenord. Instruktioner för att skapa lösenordet får du i ett separat mejl från Salesforce. Kontakta oss på [email protected] om du har frågor om ditt medlemskap eller Min medlemssida.

Medlemskap

Vill du engagera dig i RFSL Ungdom? Behöver du hjälp att starta distrikt eller aktivistgrupp? Har du frågor om föreningar, förtroendeuppdrag eller verksamhet? Kontakta oss på [email protected]. Vi sprider kunskap, hjälper förtroendevalda och utvecklar förbundets stöd till lokalt engagemang. Tillsammans med engagerade medlemmar arbetar vi för en demokratisk medlemsrörelse av, med och för unga hbtqia-personer.

Asylrätt


Newcomers Youth

Newcomers Youth är ett community-baserat projekt av RFSL Ungdom som stödjer unga hbtqi-personer som flytt från förföljelse på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi arbetar för asylsökande, papperslösa eller nyanlända mellan 15-30 år som befinner sig i Sverige.

Newcomers Youth kan stödja dig genom att:

  • Erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning samt uppföljning under asylprocessen
  • Information och aktiviteter för att främja hälsan bland våra medlemmar
  • Skapa tryggare mötesplatser för att bygga communityn med andra hbtqi Newcomers
  • Arrangera aktivistkonferenser, workshops, pride-evenemang och ungdomsläger
  • Intyg på medlemskap och engagemang hos Newcomers Youth.

Kontakta oss på [email protected] om du har frågor eller vill veta mer.

SRHR & Hälsa


Hiv/STI-prevention

RFSL Ungdom sprider kunskap för att killar som gillar killar och transpersoner ska kunna fatta informerade beslut som rör sitt sexliv. Detta gör vi genom digital rådgivning, kunskapsspridning i sociala medier, kampanjer och workshops. Om du har frågor som rör hiv, könssjukdomar, kondomer, testning, jobbiga känslor efter sex eller något annat som handlar om sex kan du mejla till [email protected].

Säkrare

Säkrare är RFSL Ungdoms stödverksamhet som vill att alla hbtqia-ungdomar ska få en säkrare tonårstid! I projektet arbetar kuratorer som gärna pratar med dig som är 13-17 år och hbtqia-person (eller funderar på om du är det). Vårt jobb är framför allt att prata med dig om tonårsfrågor som exempelvis relationer, sex, kärlek eller om du har varit med om något jobbigt. Det jobbiga kan handla om våld i nära relationer, om någon vuxen tagit kontakt med dig i sexuellt syfte (grooming) eller om någon gjort något sexuellt mot din vilja. Du kan vara anonym när du pratar med oss. Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Pegasus

Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till dig som är hbtqia-person (eller funderar på om du är det) mellan 15-25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. Sex mot ersättning handlar om att få något i utbyte mot sex. Ersättningen kan vara olika saker, exempelvis pengar eller droger, och vad som är sex kan vara olika för olika personer och situationer. RFSL Ungdoms kuratorer är vana att prata med personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och du kan vara anonym när du pratar med oss. Vi stöttar dig på dina villkor. Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Transformering

Transformering.se är en sida med information om trans riktat till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet, närstående samt yrkesverksamma. Kopplat till sidan finns även en mejladress för stöd och information. Sidan har funnits sedan 2010 och startades av RFSL Ungdom. Idag drivs den gemensamt av RFSL och RFSL Ungdom. Har du frågor om trans, könsidentitet eller könsbekräftande vård? Vill du prata med någon om ämnen som rör trans? Mejla oss på [email protected].

Textstorlek