Resursbank | RFSL Ungdom
Resursbank
Senast uppdaterad 2023-10-30

I vår resursbank har vi samlat en massa checklistor, guider, mallar och kalendrar för alla, oavsett tidigare erfarenhet av föreningar. Om du saknar något eller upptäcker en miss kan du kontakta oss på [email protected].

Bestämma Trots Ålder
Ett projekt med syftet att göra årsmöten roligare och mer rättvisa för unga medlemmar. Projektet drevs av Förbundet Vi Unga fram tills 2017, men materialet som togs fram går att ladda ner gratis på förbundets hemsida.

Förening.se
En samlingssida med information om ideella föreningar som drivs av paraplyorganisationerna i Malmö. Ambitionen med sidan är att den ska vara full av intressant och givande information - oavsett om du valts till ditt första förtroendeuppdrag eller är en gammal föreningsräv.

Non-Silence Generation
Ett nationellt projekt som genomförs under tre år i samarbete mellan Fryshuset och Raoul Wallenberg Academy och är finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Non-Silence Generation ger unga verktygen som behövs för att organisera sig genom föreningslivet.

Nyiforening.se
En samlingssida med information som hjälper alla som är ovana vid föreningar att enkelt lära sig hur föreningar fungerar. Sidan är uppdelad i tre delar: vad en förening är, vad en förening gör och hur en förening fungerar. Ny i förening drivs av Sensus studieförbund.


Spridakunskap.se
Ett digitalt verktyg för att underlätta vid överlämningar av förtroendeuppdrag i ideella organisationer, förbund och föreningar. Den som ska lämna sitt uppdrag fyller i svaren på frågorna i verktyget. Svaren sammanfattas sedan i ett pedagogiskt dokument som den som ska ta över förtroendeuppdraget får ta del av. Spridakunskap.se är skapat av Förbundet Vi Unga med stöd från Allmänna Arvsfonden.