RFSL Ungdom söker kommunikatör! | RFSL Ungdom
RFSL Ungdom söker kommunikatör!
Deadline passerad | Annons | 2022-02-17

Brinner du för unga hbtqi-personers rättigheter och är en kommunikatör med erfarenheter av strategisk kommunikation, contentproduktion för yngre målgrupper och omvärldsanalys? Sök tjänsten som kommunikatör på RFSL Ungdom!


Omfattning: 100 % begränsad visstidsanställning från 2022/04/04 – 2022/07/03. Tjänsten tillsätts om förutsättningar ges av bidragsgivare. 

Arbetsort: Flexibel, men RFSL Ungdoms huvudkontor ligger i Stockholm.

Arbetstider och förmåner : RFSL Ungdom tillämpar oreglerad arbetstid och arbetsmåttet för heltid är 37,5h/vecka. Under coronapandemin tillämpas 2h friskvård/vecka. Tjänsten kan komma att innehålla vissa resor, men detta är beroende på förutsättningar kopplat till coronapandemin. RFSL Ungdom har kollektivavtal mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen.

Ansökan: Ansökan består av ett antal frågor och två case. Ansökningarna anonymiseras i rekryteringsprocessen. Ansökan fylls i genom formuläret nedan. Ansökningsunderlaget återfinns även som Wordfil så samtliga sökande ska få möjlighet att se och förbereda alla frågor innan formuläret fylls i. Observera att vi inte begär CV eller personligt brev.

Ansökan sker via formulär och deadline för ansökan är torsdag den 3 mars 2022. Välkommen med din ansökan!

Facklig kontaktperson: Erik Radix, verksamhetsledare RFSL Ungdom, [email protected] 

Kontaktperson och frågor om RFSL Ungdom och tjänsten: Stefanie Tagesson, kanslichef, [email protected]

OBS! Intervjuerna kommer företrädesvis att genomföras digitalt mellan kl. 13-17 den 10 mars samt 16 mars. Beslut om tillsättning meddelas så snart det är möjligt därefter.


Om RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för unga hbtqi-personers rättigheter. Hos oss kan man vara medlem upp till att man är 30 år och vi är en medlemsstyrd organisation. Vår vision är en värld fyllda av kärlek och respekt, där alla hbtqi-ungdomar är, uttrycker sig och lever som de själva vill. På RFSL Ungdoms kansli i Stockholm finns 12 anställda som leds av en kanslichef. Här har även förbundsordförande sin arbetsplats. Du som ansöker tjänsten behöver dock inte vara baserad i Stockholm, eftersom vi är en flexibel arbetsplats. 

För att ta del av RFSL Ungdoms styrdokument, värderingar och policys, läs mer på: https://rfslungdom.se/styrdokument/

Om tjänsten

Tack vare tillfälliga medel har RFSL Ungdom nu möjlighet att göra en satsning på vår kommunikation. Det finns ett uppdrag som är kopplat till RFSL Ungdom mer generellt, och ett som är kopplat till specifik stödverksamhet för barn och unga med frågor som rör sexuella övergrepp. Som kommunikatör kommer du bidra till RFSL Ungdoms strategiska grundarbete, till att underlätta för medarbetare att utföra kommunikation, samt att själv utföra kommunikationsarbete. Det övergripande målet är att stärka upp RFSL Ungdoms kommunikationsarbete, och säkerställa att vi når ut till våra målgrupper, att väcka engagemang och ge information om frågor som är viktiga för dem. Den dagliga arbetsledningen kommer att ske av projektledare kopplade till respektive projekt samt RFSL Ungdoms kanslichef.

Arbetsuppgifter
 • Följa och utvärdera organisationens kommunikationsstrategi och kommunikationsplaner , innehållande målgrupper, kanaler, aktivitetsplan och kreativt koncept, med ett fokus på att nå unga 13-17 år.
 • Göra en översyn över RFSL Ungdoms kommunikationsplattformar. 
 • Sprida information om RFSL Ungdom till unga såväl som vuxna och potentiella samarbetspartners (kommuner). 
 • Engagera unga lokalt på platser där det behövs mötesplatser/där unga organiseras och vill starta mötesplatser. 
 • Kontinuerligt uppdatera omvärldsanalys gällande plattformar där unga hbtqi-personer finns, aktuella diskussioner på SRHR-området, trender och influenser. 
 • Kartläggning av framgångsrika kommunikationsstrategier hos stödverksamheter från ideell sektor. 
 • Medverka till att projekten lär från sina målgrupper.

Om dig

Du delar RFSL ungdoms värderingar och vision, och har ett engagemang för ungas rättigheter.  Du är tycker om att samla in ny kunskap, och är öppen för att lära dig av såväl våra medlemmar, av kollegor som genom kontakter med andra organisationer. Du har också förmåga att själv lära ut: du kan förmedla din kunskap till dina kollegor. Du förstår att din kunskap och dina perspektiv är en viktig del av organisationens utveckling. Du är därför trygg med att ge rekommendationer för hur kommunikationsarbetet ska se ut. Din kompetens kan du ha fått genom såväl erfarenhet som utbildning. Du tycker om att själv lägga upp ditt arbete. Du tycker om att lösa problem tillsammans med andra och tycker det är viktigt att olika perspektiv och röster hörs och tas i beaktande. Du har antagligen ett eget intresse inom områdena hbtqi-rättigheter, antirasism och SRHR-frågor. 

Krav för tjänsten

Förutom att du delar RFSL Ungdoms värderingar och vision så behöver du:

 • Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat enligt kommunikationsstrategi för organisation eller företag
 • Kunskap om kommunikation på sociala medier och erfarenhet av att själv ha producerat content 
 • Grundläggande kunskaper i grafisk formgivning
 • Erfarenhet av att ha gjort content till sociala medier för målgruppen unga 13-20 år 
 • Erfarenhet av omvärldsanalys och datainsamling 
 • God orientering kring sociala medier och relevanta online-plattformar där barn och unga befinner sig
 • Kunskap om annonsering online på relevanta plattformar och erfarenhet av att ha beställt annonser.  
 • Kunskap om unga hbtqi-personers livsvillkor
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift 
 • Grundläggande datorkunskaper i Mac-miljö
Meriterande

Dessa är inte krav, men det kommer att underlätta arbetet om du har: 

 • Erfarenhet av att själv ha tagit fram kommunikationsstrategi
 • Erfarenhet av att arbeta med kommunikation riktad till hbtqi-personer
 • Erfarenhet av att projektleda kommunikationsarbete 
 • Erfarenhet av att förmedla dina kunskaper i genom utbildning och överlämning till andra 
 • Formell utbildning inom kommunikation 
 • Erfarenhet av föreningslivet, genom eget engagemang eller tidigare anställning 
 • Ett eget nätverk inom kommunikation 
 • Grundläggande kunskap om barn och ungas rättigheter vad gäller samtycke och skydd från sexuella övergrepp, våld i nära relationer och grooming 
 • God kunskap om normkritik som begrepp och metodik
 • Erfarenheter av att bryta mot normer i samhället, exempelvis normer kring kön, könsuttryck, sexualitet, funktion, hudfärg, trosuppfattning, ålder och/eller etnicitet