Så jobbar vi

Så jobbar vi

Vi organiserar unga hbtq-personer

Är du mellan 0 och 30 år är du jättevarmt välkommen som medlem!
Som medlem kan du stötta kampen för allas lika rätt genom ditt medlemskap.
Som medlem får du varje år möjlighet att åka på vår medlemsträff och träffa ett hundratal andra unga hbtq-personer. Läs mer i fliken om lokal verksamhet för att hitta ditt närmsta distrikt.

Tillsammans med studieförbundet NBV har vi tagit fram vårt nya medlemsmaterial START! om aktivism som är tillgängligt för alla medlemmar.
Om du inte redan är medlem kan du bli det på sidan Bli medlem!

Framsida studiematerialet START!

Stödverksamhet för unga hbtq-personer

RFSL Ungdom driver just nu flera projekt som ger stöd till unga hbtq-personer:

Newcomers Youth som är till för dig som är ung hbtq-person och i asylprocessen, lever med avslagsbesked och/eller är nyanländ i Sverige.

Pegasus som är till för dig som är ung hbtq-person och har frågor om sex mot ersättning.

Transformering som är till för dig som är transperson eller närstående till en transperson.

Hälsa

RFSL Ungdom bedriver hiv-prevention och suicidpreventivt arbete.
Läs mer om vårt arbete inom området hälsa här.

Utbildning

RFSL Ungdoms kansli erbjuder utbildningar inom normkritik, bemötande, sex mot ersättning, med mera.
Vi utbildar organisationer, skolor och myndigheter och kan skräddarsy en utbildning åt er.
Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Politiskt påverkansarbete

RFSL Ungdom bedriver politisk påverkan i en mängd frågor som rör unga hbtq-personer. Detta görs främst genom förbundsstyrelsen, distrikten och aktivistgrupper. RFSL Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Våra viktigaste frågor under 2017 är införandet av en ny könstillhörighetslag, alla unga personers rätt till en god hälsa och en human asyl- och migrationspolitik.

Internationellt arbete

För att förbättra villkoren för unga hbtq-personer i hela världen är vi medlemmar i IGLYO, Transgender Europe och ILGA. I internationella sammanhang jobbar vi för att fler unga hbtq-personer ska kunna organisera sig, och kämpar för att alla unga hbtq-personer i världen ska ha samma fri- och rättigheter.

 

Engagera dig tillsammans med oss!