Om grooming, sexuella övergrepp och våld i relation | RFSL Ungdom
Om grooming, sexuella övergrepp och våld i relation

Grooming

Grooming är att en vuxen har kontakt med någon under 15 år i sexuellt syfte. Vuxen räknas man som om man är 18 år och äldre. Grooming sker genom att den vuxna ofta börjar med att först vara schysst. Sedan får den vuxna gradvis den unga att gå med på saker hen inte vill. Det är vanligt att den vuxna har kontakten för sexuella syften. 

Grooming kan ske på olika sätt. Till exempel:

Ibland gör den vuxna något som senare kan användas i utpressningssyfte, till exempel:

Grooming är ett brott. Det är den vuxna personen som gör något olagligt, inte den unga personen. 

Har du varit med om grooming? Eller är du osäker på om det som hänt är grooming? Kanske känner du oro och har tankar kring grooming?

Vi finns här för dig. Läs här hur du kan kontakta oss.

Våld i nära relation

Våld i nära relation betyder att en eller flera personer har makt och kontroll över en annan person. Det är vanligt man skäms eller att man skyller på sig själv när man utsätts för våld. Men det är aldrig ditt fel om du utsatts för våld – det är alltid den eller de som utövar våldet som är ansvariga! Våld i nära relation kan ske i olika relationer, till exempel:

Det kan vara något som är planerat av den som utövar våldet. Det kan också vara något som hen gör impulsivt utan att ha planerat det. 

Det finns olika sorters våld.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot din vilja, eller som sker utan att alla inblandade samtyckt till sexet. Det räcker alltså inte att någon inte sagt nej utan det krävs samtycke för att något ska vara ett sex och inte ett övergrepp. Det är alltid du själv som bestämmer vad som är okej eller inte för dig. Den som inte respekterar dina sexuella gränser begår ett övergrepp som kan vara ett allvarligt brott.

Samtycke är ett begrepp som finns i lagen. Det handlar om att säga ja eller visa ett ja till något, exempelvis sex. Det kan finnas olika anledningar till att säga ja till sex. Samtycke i lagtexten säger inget om hur det känns utan bara att personerna kommit överens och sagt ja. 

Ömsesidighet är ett ord som handlar om att både samtycke och bra-känsla finns. Bra-känsla handlar om att det ska kännas bra för alla som har sex både före, under och efter att man har sex.

Man har när som helst rätt att ångra sig och avsluta sexet. Det betyder att man får ta tillbaka sitt samtycke när som helst. Det gäller oavsett om man börjat ha sex eller inte och oavsett vad man har kommit överens om innan.

Hur man känner efter eller reagerar när någon har utsatt en för sexuella övergrepp är olika för olika personer. Det finns inte ett sätt att känna som är rätt eller fel. Man kan känna ångest, stress, nedstämdhet eller oro. Det gäller oavsett om det hänt nyligen eller om det gått långt tid efter händelsen. Det är vanligt att vara osäker på om det man har varit med om var ett övergrepp eller inte. Det kan hjälpa att prata med någon om det som hänt och få hjälp att ta hand om sig och sina känslor. 

En person som är 15 år eller äldre bryter mot svensk lag, om den har sex med en person som är under 15 år. Lagen är inte till för att stoppa unga personer från att ha sex med varandra, utan finns för att skydda barn och unga från övergrepp av äldre ungdomar och vuxna. Vill du veta mer vad lagen säger kan du läsa här.

Prata med oss

Är du rädd för någon som står dig nära? Har du varit med om sex som inte känns bra? Eller har du blivit kontaktad av någon för sex som skrämmer dig eller går över dina gränser? Kanske har du en kompis som är i den situationen? Du som är 13-20 år och hbtqia-person, eller som är osäker på din könsidentitet och/eller sexuella identitet, kan få stöd av och prata med våra kuratorer.

Kontakta oss genom att klicka här.