fbpx
Sex mot ersättning

RFSL Ungdom tar ställning för unga hbtqi-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.

Debatten kring sexköpslagen är ofta intensiv och polariserad, RFSL Ungdom vill nyansera frågan och lyfta vikten av samhällets sociala skyddsnät liksom tillräckliga resurser och stödverksamheter – oavsett hur lagen är utformad.

RFSL Ungdom jobbar för unga hbtqi-personers rättigheter och vi ser att samhället idag brister när det kommer till stöd, resurser och kunskap kopplat till sex mot ersättning. Oavsett hur lagar som reglerar sexköp utformas kommer det alltid finnas både positiva och negativa konsekvenser. RFSL Ungdom tar inte ställning för eller emot sexköpslagens utformning, utan fokuserar alltid på att minska de negativa konsekvenserna för de unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning.

Erfarenheterna av att ha sex mot ersättning är många och olika, liksom åsikterna kring sexköpslagen bland de som har erfarenhet av sex mot ersättning. Gemensamt i den polariserade debatten är erfarenheten av ett samhälle som sviker. Sexköpslagen är inte en isolerad ö utan hänger ihop med frågor som brist på sammanhang, brist på psykiatrisk vård, ekonomisk utsatthet och rasistisk migrationspolitik. Frågor vi arbetar aktivt med att förändra, samtidigt ser vi att konsekvenserna av utsatthet som skapas av att ha sex mot ersättning behöver motverkas.

Några områden vi ställer särskilda krav på att det ska bli bättre är:

  • att det ska finnas bra stöd och vård för personer som har sex mot ersättning, som bygger på individens behov och utgår från ett normkritiskt perspektiv,
  • att kunskapen behöver ökas bland personer som har sex mot ersättning kring sexuell hälsa och rättigheter samt skadeförebyggande strategier,
  • att det i lagen behöver möjliggöras att personer som har sex mot ersättning kan använda sig av säkerhetsstrategier,
  • att migrationspolitiken baseras på mänskliga rättigheter vilket bland annat innebär att det inte ska vara grund för deportation av migranter och asylsökande att ha sex mot ersättning.

Relaterade inlägg

Textstorlek