Stigma | RFSL Ungdom
Stigma
Senast uppdaterad 2018-09-28

Idag går det att må bra och leva ett långt liv med hiv i Sverige. Det beror på att det finns bra mediciner och att de inte kostar något för den som behöver dem. Dessa mediciner gör också att hiv oftast blir smittfri, alltså att viruset inte kan överföras från personen som har det till andra personer.

Trots det finns det mycket fördomar och stigma (att räknas som sämre, baserat på fördomar) om hiv, hur det överförs och vem som har det. Hivstigma kan också innebära att personer runt en bara ser en som sitt hivvirus, vilket i sin tur också leder till fördomar kring en. Personer som lever med hiv och har en bra behandling mår oftast bra, men stigmat ökar risken för psykisk ohälsa.

Personer med olika identiteter, sexualiteter och erfarenheter lever med hiv. Det går inte att se på en person om hen lever med hiv eller inte. För att personer som lever med hiv inte ska bli sämre behandlade än personer som inte gör det är det viktigt att lära sig mer om hiv, och att tillsammans hjälpas åt att krossa de fördomar som finns. Om alla får bra kunskap om hiv innebär det också att många kan ta informerade beslut (beslut som baseras på fakta) som rör deras egen sexuella hälsa, oavsett om de har hiv eller inte. Kunskap om hiv innebär nämligen också kunskap om säkrare sex.