Förbundsstyrelsen

Styrelsen

Förbundsstyrelsen är högst ansvarig för förbundet mellan kongresserna. Den består
av nio personer av olika åldrar från hela landet, med olika intressen och kompetenser.
Nedan kan du läsa mer om vad de gör i styrelsen.

 

porträttfoto på Frank

Frank Berglund
Förbundsordförande
Arbetsutskottet, asylpolitiska arbetsgruppen
och kommunikationsarbetsgruppen
0707 664 664
E-mail: frank@rfslungdom.se

 

bild på felix

Felix Lekare
Vice förbundsordförande
Arbetsutskottet, arbetsgruppen för sex och hälsa,
nätverket för lokala frågor
E-mail: felix.lekare@rfslungdom.se

 

bild på Jerán Rostam

Jêran Rostam
Vice förbundsordförande
Kontaktperson för RFSL Ungdom Västmanland
Asyl- och migrationspolitiska arbetsgruppen
E-mail: jeran.rostam@rfslungdom.se

 

bild på Lucy Johnsson

Lucy Jonsson
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Sydväst
Trans- och intersexarbetsgruppen,
arbetsgruppen för sex och hälsa
och internationella arbetsgruppen
E-mail: lucy.jonsson@rfslungdom.se