årsmöte Archives | RFSL Ungdom

Glossary | Organizations

What does plenary meeting mean? What differs acclimation from voting? Non-profit associations such as RFSL Ungdom have developed many rules and techniques to make annual meetings and congresses as democratic as possible. Here are some keywords that are good to know! Each word has a short definition and the Swedish term. A Abstain to vote […]

Läs mer

Ordlista | Föreningar

Vad innebär egentligen plenum? Hur skiljer sig acklamation från votering? Ideella föreningar som RFSL Ungdom har utvecklat massa regler och tekniker för att årsmöten och kongresser ska vara så demokratiska som möjligt. Här är några av de viktigaste orden som du behöver ha koll på! Varje ord har en kort förklaring och den engelska termen. […]

Läs mer