engagemang Archives | RFSL Ungdom

Kallelse till kongress 2023

Härmed kallas alla medlemmar till RFSL Ungdoms kongress 5-7 maj 2023. Kongressen bestämmer vad RFSL Ungdom ska göra kommande år och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Under kongressen kommer vi behandla verksamhetsåret 2022, gemensamt diskutera och besluta om förslag som skickats in samt välja personer till förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning. Kongressen består av förbundsstyrelsen […]

Läs mer

Vår verksamhet

Visste du att RFSL Ungdom har ett kansli med anställd personal? Vårt kansli, som leds av kanslichefen, står under förbundsstyrelsen och arbetar med förbundets nationella och internationella verksamhet. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Personalen är uppdelad i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asyl & migration […]

Läs mer