medlemmar Archives | RFSL Ungdom

Vår verksamhet

Visste du att RFSL Ungdom har ett kansli med anställd personal? Vårt kansli, som leds av kanslichefen, står under förbundsstyrelsen och arbetar med förbundets nationella och internationella verksamhet. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Personalen är uppdelad i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asyl & migration […]

Läs mer

Organisation

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse: utan medlemmarnas engagemang finns vi inte! Medlemmarna är i sin tur anslutna i lokalföreningar som ansvarar för förbundets lokala verksamhet. Varje oktober samlas lokalföreningarna på vår årliga förbundsstämma. På förbundsstämman granskar lokalföreningarna avgående förbundsstyrelses arbete, fattar beslut och väljer personer till förtroendeuppdrag. Förbundsstyrelsen ansvarar för att förvalta förbundets verksamhet […]

Läs mer