normkritik Archives | RFSL Ungdom

Transkamp & Feminism!

RFSL Ungdom är ett queerfeministiskt och antirasistiskt ungdomsförbund: för oss är transkampen självklart sammankopplad med den feministiska kampen. Det finns många olika grenar inom feminismen. En bred och enkel definition som täcker in alla grenarna är “att erkänna att vi lever i ett patriarkat och viljan att förändra detta till ett jämlikt samhälle”. RFSL Ungdom […]

Läs mer

Break the norm!

This method material takes a critical approach to norms in general and heteronormativity in particular. The exercises discuss questions regarding how power is maintained, which privileges comes by following the norm, and which norms exists within the group. Break the norm! is our most beloved method material and over 25 000 copies have been published. […]

Läs mer

Man föds inte till homofob, man blir det

Ett studiematerial som tar upp frågor om heteronormen, homofobi, demokrati och hatbrott. Materialet är upplagd som en antologi där varje kapitel erbjuder olika perspektiv på vårt arbete. Alla kapitel följs upp av metoder och reflektionsövningar som användes under projektet Cry No More. Materialet riktar sig till dig som möter ungdomar i ditt arbete. […]

Läs mer

Bryt!

Bryt! är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Materialet fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Övningarna tar upp frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen. Bryt! är vårt mest populära metodmaterial och […]

Läs mer