transformering Archives | RFSL Ungdom

Vår verksamhet

Visste du att RFSL Ungdom har ett kansli med anställd personal? Vårt kansli, som leds av kanslichefen, står under förbundsstyrelsen och arbetar med förbundets nationella och internationella verksamhet. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Personalen är uppdelad i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asyl & migration […]

Läs mer