Tio tips för ett bra bemötande

Innan ett möte

1

Se över könsuppdelning av till exempel mottagningstider, toaletter och omklädningsrum. Att kunna byta om enskilt är bra för de som inte vill vara avklädda tillsammans med andra. Hur – och inte minst varför – man frågar om kön i enkäter är också något man kan fundera över.

2

Öva på att bli bekväm med att prata om sex och sexualitet. Det är viktiga delar av livet för många. Öva också på att inte automatiskt se det som ett problem om en person inte är intresserad av sex eller romantiska relationer. Det kan vara det som just den personen mår bra av, och då är det inte en brist.

3

Öva på att bli bekväm med att prata om ohälsa. Våga fråga och orka lyssna.

 

Under ett möte

4

Fråga vilka pronomen och namn som gäller. Ställ samma frågor till alla, gärna som en del av ett inskrivningssamtal eller annan första kontakt. Om det känns svårt eller ovant – öva med kollegor tills det sitter!

5

Motverka tendensen att slentrianköna grupper och personer – ”Sitter ni här, killar”, ”Kom in från rasten nu, tjejer”, ”Skynda dig, gubben” – om du inte vet hur de vill bli benämnda. Du kan bekräfta att du ser någon på ett annat sätt än genom att anta kön.

6

Förutsätt inte att en person har relationer med en viss typ av person. Du kan till exempel fråga: ”Är du ihop med någon?”, i stället för om någon har en flickvän eller pojkvän.

7

Tänk på vilken typ av frågor du ställer, och ställ samma typ av frågor till alla unga. Om du inte skulle fråga en heterosexuell ungdom när hen kom på att hen är hetero behöver du inte fråga en bi- eller homosexuell ungdom det heller.

8

Problematisera inte hbtq i onödan. Den sexuella läggningen, könsidentiteten eller könsuttrycket är i sig inget problem, problemen uppstår i möten med normer och i sammanhang där hbtq-personer inte accepteras eller inkluderas.

9

Hänvisa till personer du vet har hbtq-kompetens om du inte har det själv eller om en person har behov av annat stöd än det du kan ge.

10

Ta ansvar för dina kunskapsluckor. Det är inte de hbtq-personer du möter i ditt arbete som ska utbilda dig.

Vill du ha fler tips? Kolla in vårt material i webbshoppen om till exempel trans, sex mot ersättning och bra bemötande!

Produkttips!

Kolla in vårt material "bra bemött" i webbshoppen!